94.12 Činnosti profesijných členských organizácií

SK NACE kód:

9412

Činnosti profesijných členských organizácií

Sekcia
S
Divízia
94
Skupina
94.1
Trieda
94.12

Táto trieda zahŕňa:
- činnosti organizácií, záujmy členov ktorých sa zameriavajú najmä na odbornú disciplínu alebo odborné postupy alebo technickú oblasť, ako napr. zdravotné asociácie, právne asociácie, účtovnícke asociácie, technické asociácie, asociácie architektov atď.
- činnosti asociácií odborníkov zapojených vo vedeckých, akademických alebo kultúrnych činnostiach, ako napr. asociácie spisovateľov, maliarov, umelcov rôzneho druhu, novinárov atď.
- šírenie informácií, zriadenie a dohľad nad normami na vykonávanie praxe, zastupovanie pred vládnymi agentúrami a vzťahy profesijných organizácií s verejnosťou

Táto trieda tiež zahŕňa:
- činnosti učených spoločností

Táto trieda vylučuje:
- vzdelávanie poskytované týmito organizáciami, pozri divíziu 85

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*