94.11.0 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií

SK NACE kód:

94110

Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských členských organizácií

Sekcia
S
Divízia
94
Skupina
94.1
Trieda
94.11
Podtrieda
94.11.0

Táto trieda zahŕňa:
- činnosti organizácií, záujmy členov ktorých sa zameriavajú na rozvoj a prosperitu podnikov najmä v oblasti podnikania alebo obchodu, vrátane poľnohospodárstva alebo sa zameriavajú na ekonomický rast a klímu konkrétnej geografickej oblasti alebo politickej podskupiny bez ohľaduna oblasť podnikania
- činnosti federácií takýchto asociácií
- činnosti obchodných komôr, spolkov alebo podobných organizácií
- šírenie informácií, zastupovanie pred vládnymi organizáciami, vzťahy s verejnosťou a pracovné vyjednávania podnikateľských a zamestnávateľských organizácií

Táto trieda vylučuje:
- činnosti odborových organizácií, pozri 94.20

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*