SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE

Táto sekcia zahŕňa prepravu osôb a tovaru v pravidelnej ako aj v nepravidelnej doprave, železničnej, potrubnej, cestnej, vodnej a leteckej a vedľajšie činnosti v doprave ako sú napr. činnosti v staničných a parkovacích zariadení, manipulácia s nákladom, skladovanie atď. Do tejto sekcie patrí aj prenájom dopravných prostriedkov s vodičom alebo obsluhou. Tiež zahŕňa činnosť pošty a iných poštových podnikov (kuriérske služby).

Táto sekcia vylučuje:
- generálne opravy alebo úpravy dopravných zariadení, okrem motorových vozidiel, pozri skupinu 33.1
- výstavbu, údržbu a opravy ciest, železníc, prístavov, letísk, pozri divíziu 42
- údržbu a opravu motorových vozidiel, pozri 45.20
- prenájom dopravných prostriedkov bez vodiča alebo obsluhy, pozri 77.1, 77.3

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*