06 Ťažba ropy a zemného plynu

SK NACE kód:

06

Ťažba ropy a zemného plynu

Sekcia
B
Divízia
06

Táto divízia zahŕňa ťažbu surovej ropy, ťažbu a extrakciu ropy z naftonosnej bridlice a olejového piesku, ťažbu zemného plynu a ťažbu kvapalných uhľovodíkov. Táto divízia zahŕňa činnosti na prevádzku a/alebo rozvoj ropných a plynových polí a zastavaných pozemkov. tieto činnosti môžu zahŕňať vŕtanie, dokončenie a prípravu ropných vrtov; prevádzkovanie odstrediviek, emulčných príbojov, odsoľovacieho zariadenia a prípravu polí potrebných pre ropu a všetky ostatné služby súvisiace s prípravou ropy a plynu až po čas ich prepravy z miesta ťažby.

Táto divízia vylučuje:
- služby na ťažbu ropy a plynu, vykonávané na základe poplatku alebo zmluvy, pozri 09.10
- prieskumné ropné a plynové vrty, pozri 09.10
- skúšobné vrty, pozri 09.10
- rafináciu petrolejových výrobkov, pozri 19.20
- geofyzikálne meranie a mapovanie, pozri 71.12

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*