90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

SK NACE kód:

90

Tvorivé,umelecké a zábavné činnosti

Sekcia
R
Divízia
90

Táto divízia zahŕňa prevádzkovanie zariadení a poskytovanie služieb na uspokojenie záujmov zákazníkov v oblastiach kultúry a zábavy. Zahŕňa produkciu, propagáciu a účasť na živých predstaveniach, udalostiach, alebo výstavách určených pre verejnosť; poskytovanie umeleckých, tvorivých a technických skúseností na výrobu umeleckých produktov a živých
predstavení.

Táto divízia vylučuje:
- činnosť múzeí všetkých druhov, botanických a zoologických záhrad, ochrana historických pamiatok a činnosti súvisiace s prírodnými rezerváciami, pozri divíziu 91
- činnosť herní a stávkových kancelárií, pozri divíziu 92
- športové, zábavné a rekreačné činnosti, pozri divíziu 93

Niektoré jednotky, ktoré zabezpečujú kultúrne, zábavné a rekreačné zariadenia a služby sú zaradené do iných divízií ako napr.:
- výroba filmov a videozáznamov a ich distribúcia, pozri 59.11, 59.12, 59.13
- premietanie filmov, pozri 59.14
- rozhlasové a televízne vysielanie, pozri 60.1, 60.2

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*