33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

SK NACE kód:

33

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

Sekcia
C
Divízia
33

Táto divízia zahŕňa špecializované opravy tovarov vyrobených vo výrobnom odvetví s cieľom zabezpečiť fungovanie strojov a zariadení a iných produktov. Sem patrí aj zabezpečenie generálnej alebo bežnej údržby (t.j. poskytnutie servisu) pre takéto produkty, aby sa zabezpečil ich efektívny chod a predišlo sa poruchám a nepotrebným opravám.

Táto divízia obsahuje len špecializované opravné a údržbárske činnosti. Podstatnú časť opráv vykonávajú výrobcovia strojov, zariadení a iných tovarov. V týchto prípadoch klasifikácia útvarov zaangažovaných do týchto opravných a výrobných činností sa vykonáva podľa princípu pridanej hodnoty, na základe ktorého sa tieto kombinované činnosť často prisúdia výrobcovi tovaru.

Rovnaký princíp sa uplatňuje v kombinácii obchodu a opráv. Prestavenie alebo opätovná výroba strojov a zariadení sa považuje za výrobnú činnosť a je zahrnutá v iných divíziach tejto sekcie.

Oprava a údržba tovarov, ktorý sa využíva ako kapitálový tovar rovnako ako aj spotrebný tovar sa zvyčajne klasifikuje ako oprava a údržba tovaru pre domácnosť (napr. oprava kancelárskeho nábytku, nábytku do domácnosti, pozri 95.24)

Do tejto divízie sú tiež zaradené špecializované inštalácie strojov, ale inštalácia zariadení,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou budov alebo podobných stavieb, ako je inštalácia elektrického
vedenia, eskalátorov, klimatizácie sa klasifikuje ako výstavba.

Táto divízia vylučuje:
- čistenie priemyselných strojov, pozri 81.22
- oprava a údržba počítačov a komunikačného zariadenia, pozri 95.1
- oprava a údržba tovarov pre domácnosť, pozri 95.2

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*