60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie

SK NACE kód:

60

Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie

Sekcia
J
Divízia
60

Táto divízia zahŕňa činnosti súvisiace s tvorbou obsahu alebo nadobudnutím práva na distribúciu obsahu a činnosti súvisiace s následným vysielaním tohto obsahu, ako sú rozhlasové, televízne a zábavné, spravodajské, diskusné a podobné programy. Patrí sem aj dátové vysielanie spravidla spojené s rozhlasovým alebo TV vysielaním. vysielanie sa môže vykonávať použitím rôznych technológií, cez éter (over-the-air), cez satelit, cez káblovú sieť alebo cez internet. Táto divízia zahŕňa aj tvorbu programov s obmedzenou vysielacou možnosťou (môže to byť dané limitovaným obsahom, ako sú správy, športové, vzdelávacie a mládežnícke programy ), ktoré sú poskytnuté tretej strane za poplatok alebo za honorár a ich neskoršie vysielanie pre verejnosť.

Táto divízia vylučuje distribúciu kompletných programových balíkov cez kábel a iných predplatených programov, pozri divíziu 61.

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*