84.13.0 Podpora a usmerňovanie ekonomiky

SK NACE kód:

84130

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Sekcia
O
Divízia
84
Skupina
84.1
Trieda
84.13
Podtrieda
84.13.0

Táto trieda zahŕňa:
- verejnú správu a usmerňovanie, vrátane prideľovania dotácií rôznym ekonomickým odvetviam:
• poľnohospodárstvo
• pôdne hospodárstvo
• energetické a nerastné zdroje
• infraštruktúra
• doprava
• spoje
• hotely a cestovný ruch
• veľkoobchod a maloobchod
- správu politiky v oblasti výskumu a vývoja s tým spojených fondov s cieľom zlepšiť hospodárske výsledky
- správu všeobecných pracovných záležitostí
- implementáciu opatrení v oblasti regionálneho rozvoja, napr. zníženie nezamestnanosti

Táto trieda vylučuje:
- činnosti týkajúce sa výskumu a experimentálneho vývoja, pozri divíziu 72

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*