SK NACE kódy Sekcia O

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

SK NACE kód:

84.11

Táto trieda zahŕňa:
- výkonnú a legislatívnu správu ústredných, regionálnych a miestnych orgánov
- správu a dohľad nad fiškálnymi záležitosťami:
• fungovanie daňového systému
• inkaso cla a dane z tovaru a vyšetrovanie porušovania daňovej disciplíny
• colná správa
- implementáciu a správu v…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

84.11.0

Táto trieda zahŕňa:
- výkonnú a legislatívnu správu ústredných, regionálnych a miestnych orgánov
- správu a dohľad nad fiškálnymi záležitosťami:
• fungovanie daňového systému
• inkaso cla a dane z tovaru a vyšetrovanie porušovania daňovej disciplíny
• colná správa
- implementáciu a správu v…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

84.12

Táto trieda zahŕňa:
- verejnú správu programov zameraných na zvýšenie osobného blahobytu:
• zdravie
• vzdelávanie
• kultúra
• šport
• rekreácia
• životné prostredie
• bývanie
• sociálne služby
- verejnú správu politiky v oblasti výskumu a vývoja a s tým spojených fondov pre uvedené obla…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

84.12.0

Táto trieda zahŕňa:
- verejnú správu programov zameraných na zvýšenie osobného blahobytu:
• zdravie
• vzdelávanie
• kultúra
• šport
• rekreácia
• životné prostredie
• bývanie
• sociálne služby
- verejnú správu politiky v oblasti výskumu a vývoja a s tým spojených fondov pre uvedené obla…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

84.13

Táto trieda zahŕňa:
- verejnú správu a usmerňovanie, vrátane prideľovania dotácií rôznym ekonomickým odvetviam:
• poľnohospodárstvo
• pôdne hospodárstvo
• energetické a nerastné zdroje
• infraštruktúra
• doprava
• spoje
• hotely a cestovný ruch
• veľkoobchod a maloobchod
- správu politi…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

84.13.0

Táto trieda zahŕňa:
- verejnú správu a usmerňovanie, vrátane prideľovania dotácií rôznym ekonomickým odvetviam:
• poľnohospodárstvo
• pôdne hospodárstvo
• energetické a nerastné zdroje
• infraštruktúra
• doprava
• spoje
• hotely a cestovný ruch
• veľkoobchod a maloobchod
- správu politi…

Čítajte ďalej...