69.20.0 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

SK NACE kód:

69200

Účtovnícke a audítorské činnosti,vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

Sekcia
M
Divízia
69
Skupina
69.2
Trieda
69.20
Podtrieda
69.20.0

Táto trieda zahŕňa:
- zaznamenávanie komerčných transakcií z obchodnej a inej činnosti
- vypracovanie alebo audit finančných záznamov
- preverenie finančných záznamov a osvedčenie ich správnosti
- vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a podnikov
- poradenskú činnosť a zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi

Táto trieda vylučuje:
- činnosti spojené so spracovaním dát a zostavovaním tabuliek, pozri 63.11
- konzultačné činnosti pre riadenie, ako je navrhovanie účtovných systémov, programov pre účtovanie nákladov, postupov na kontrolu rozpočtu, pozri 70.22
- vymáhanie faktúr, pozri 82.91.

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*