69.10.0 Právne činnosti

SK NACE kód:

69100

Právne činnosti

Sekcia
M
Divízia
69
Skupina
69.1
Trieda
69.10
Podtrieda
69.10.0

Táto trieda zahŕňa:
- právne zastupovanie pri presadzovaní záujmov jednej strany voči druhej strane či už /alebo nie pred súdom alebo pred inými súdnymi orgánmi prostredníctvom alebo pod dohľadom osôb, ktoré sú členmi advokátskej komory:
• poradenstvo a zastupovanie v občianskych sporoch
• poradenstvo a zastupovanie v trestnom konaní
• poradenstvo a zastupovanie v pracovno-právnych sporoch
- všeobecné konzultácie a poradenstvo, vypracovanie právnych dokumentov:
• stanovy spoločnosti, partnerské zmluvy, a podobné dokumenty súvisiace s vytvorením spoločnosti
• patenty a autorské práva
• vypracovanie listín, vôlí a poručníctva
- ostatné činnosti verejných a občiansko-právnych notárov, súdnych vykonávateľov, zmierovacích sudcov, vyšetrovateľov a arbitrov

Táto trieda vylučuje:
- právne činnosti súdu, pozri 84.23

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*