SK NACE kódy Sekcia J

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

Táto sekcia zahŕňa výrobu a distribúciu informačných a kultúrnych výrobkov, poskytovanie prostriedkov na prenos alebo distribúciu týchto výrobkov ako aj dátových a komunikačných produktov, zahŕňa aj činnosti informačných technológií, spracovanie údajov a ostatné činností informačných služieb.

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

58

Táto divízia zahŕňa vydávanie kníh, brožúr, letákov, propagačných materiálov, slovníkov, encyklopédií, atlasov a máp; vydávanie novín, denníkov a časopisov; adresárov a iné vydavateľské činnosti vrátane nakladateľstva v oblasti softvéru.

Nakladateľské činnosti zahŕňajú nadobudnutie auto…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

58.11

Táto trieda zahŕňa činnosti vydávania kníh v tlačenej, elektronickej (CD, elektronické zobrazenie atď.) alebo zvukovej forme alebo na internete.

Táto trieda zahŕňa:
- vydávanie kníh, brožúr, letákov a podobných publikácií vrátane vydávania slovníkov a encyklopédií
- vydávanie atlasov,…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

58.11.0

Táto trieda zahŕňa činnosti vydávania kníh v tlačenej, elektronickej (CD, elektronické zobrazenie atď.) alebo zvukovej forme alebo na internete.

Táto trieda zahŕňa:
- vydávanie kníh, brožúr, letákov a podobných publikácií vrátane vydávania slovníkov a encyklopédií
- vydávanie atlasov,…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

58.13

Táto trieda zahŕňa vydávanie novín vrátane reklamných novín, ktoré vychádzajú najmenej štyrikrát za týždeň. vydávanie môže byť v tlačenej alebo elektronickej forme a tiež na internete.

Táto trieda vylučuje:
- činnosti spravodajských agentúr, pozri 63.91

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

58.13.0

Táto trieda zahŕňa vydávanie novín vrátane reklamných novín, ktoré vychádzajú najmenej štyrikrát za týždeň. vydávanie môže byť v tlačenej alebo elektronickej forme a tiež na internete.

Táto trieda vylučuje:
- činnosti spravodajských agentúr, pozri 63.91

Čítajte ďalej...