59.20.0 Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

SK NACE kód:

59200

Príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

Sekcia
J
Divízia
59
Skupina
59.2
Trieda
59.20
Podtrieda
59.20.0

Táto trieda zahŕňa prípravu originálnych (zvukových) nahrávok, ako sú pásky a CD; ich vydávanie, propagáciu a distribúciu veľkoobchodníkom, maloobchodníkom alebo priamo verejnosti. vydavateľskú činnosť môžu alebo nemusia zabezpečiť jednotky pripravujúce originálne nahrávky. Ak vydavateľské činnosti zabezpečuje iná jednotka, potom tá musí získať reprodukčné a distribučné práva na originálne nahrávky.

Táto trieda zahŕňa aj prípravu zvukových nahrávok v štúdiách alebo na iných miestach, vrátane výroby nahraných (t.j. nie živých) rozhlasových programov.

Táto trieda zahŕňa aj prípravu nahrávok v oblasti hudobnej tvorby, vrátane nadobudnutia a registrácie autorských práv na hudobné skladby, propagácie, autorizácie a použitia týchto skladieb pri rozhlasových, televíznych, filmových nahrávaniach, pri živých vysielaniach, v tlačenej forme a na iných nosičoch. Jednotky vykonávajúce tieto činnosti musia disponovať vlastným autorským právom alebo z poverenia vlastníka musia vystupovať ako správcovia autorských práv. Patrí sem aj vydávanie partitúr a notovej literatúry.

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*