58.19 Ostatné vydavateľské činnosti

SK NACE kód:

5819

Ostatné vydavateľské činnosti

Sekcia
J
Divízia
58
Skupina
58.1
Trieda
58.19

Táto trieda zahŕňa:
- vydávanie(vrátane on-line):
• katalógov
• fotografií, rytín a pohľadníc
• blahoželaní, pozdravov
• formulárov
• plagátov, reprodukcií umeleckých diel
• reklamných, propagačných materiálov
• iných tlačovín
- on-line publikovanie štatistických a iných informácií

Táto trieda vylučuje:
- vydávanie reklamných novín, pozri 58.13
- on-line poskytnutie softvéru (poskytovanie serverového priestoru a súvisiacich služieb), pozri 63.11

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*