41.20 Výstavba obytných a neobytných budov

SK NACE kód:

4120

Výstavba obytných a neobytných budov

Sekcia
F
Divízia
41
Skupina
41.2
Trieda
41.20

Táto trieda zahŕňa:
- výstavbu všetkých typov bytových budov:
• jednogeneračných rodinných domov
• viacgeneračných domov, vrátane vežiakov
- výstavba všetkých typov nebytových budov:
• budov pre priemyselnú výrobu, napr. tovární, dielní, montážnych hál atď.
• nemocníc, škôl, úradov
• hotelov, obchodov, nákupných stredísk, reštaurácií
• budov pre letiská
• krytých budov a zariadení na šport
• garáží vrátane podzemných
• skladov
• cirkevných budov
- montáž a výstavbu prefabrikovaných objektov na stavenisku

Táto trieda tiež zahŕňa:
- prestavbu alebo renováciu existujúcich obytných budov.

Táto trieda vylučuje:
- výstavbu priemyselných zariadení okrem budov, pozri 42.99
- architektonické a inžinierske činnosti, pozri 71.1
- projektový manažment pre stavebníctvo, pozri 71.1

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*