SK NACE kódy Sekcia F

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

SK NACE kód:

41.10

Táto trieda zahŕňa:
- vypracovanie stavebných projektov pre bytové a nebytové budovy na základe prepojenia finančných, technických a materiálnych prostriedkov za účelom realizácie stavebných projektov budov určených na neskorší predaj

Táto trieda vylučuje:
- výstavbu budov, pozri 41.2…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

41.10.0

Táto trieda zahŕňa:
- vypracovanie stavebných projektov pre bytové a nebytové budovy na základe prepojenia finančných, technických a materiálnych prostriedkov za účelom realizácie stavebných projektov budov určených na neskorší predaj

Táto trieda vylučuje:
- výstavbu budov, pozri 41.2…

Čítajte ďalej...