38.21.0 Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

SK NACE kód:

38210

Spracúvanie a likvidácia iného ako nebezpečného odpadu

Sekcia
E
Divízia
38
Skupina
38.2
Trieda
38.21
Podtrieda
38.21.0

Táto trieda zahŕňa spracúvanie a likvidáciu pevného alebo nepevného iného ako nebezpečného odpadu:
- prevádzka skladísk odpadu na likvidáciu iného ako nebezpečného odpadu
- likvidáciu iného ako nebezpečného odpadu spaľovaním alebo spopolnením alebo inými metódami, pričom môžu alebo nemusia vznikať vedľajšie produkty ako elektrina, para, kompost, alternatívne pohonné látky, bioplyn, popol alebo iné vedľajšie produkty pre ďalšie použitie atď.
- úpravu organického odpadu na likvidáciu
- paličské práce

Táto trieda vylučuje:
- spálenie alebo spopolnenie nebezpečného odpadu, pozri 38.22
- prevádzku zariadení na triedenie zmiešaného recyklovateľného materiálu, ako napr. papier, plasty, plechovky a kovy, pozri 38.32
- dekontamináciu pôdy, vody, odstránenie toxických látok, pozri 39.00

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*