01.62.0 Služby súvisiace s chovom zvierat

SK NACE kód:

01620

Služby súvisiace s chovom zvierat

Sekcia
A
Divízia
01
Skupina
01.6
Trieda
01.62
Podtrieda
01.62.0

Táto trieda zahŕňa:
- poľnohospodárske činnosti vykonávané za odmenu alebo na zmluvnom základe:
• činnosti na podporu množenia, rastu a úžitkovosti zvierat
• služby testovania stád, pasenie, kŕmne služby, kastrovanie hydiny, čistenie klietok a kurínov atď.
• činnosti súvisiace s umelým oplodnením
• chov ušľachtilých koní
• strihanie oviec
• kŕmenie a starostlivosť o hospodárske zvieratá

Táto trieda tiež zahŕňa:
- činnosti kováčov podkov

Táto trieda vylučuje:
- poskytnutie priestoru výlučne na chov zvierat, pozri 68.20
- veterinárne činnosti, pozri 75.00
- očkovanie zvierat, pozri 75.00
- prenájom zvierat (napr. dobytka), pozri 77.39
- chov domácich zvierat, pozri 96.09

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*