01.61.0 Služby súvisiace s pestovaním plodín

SK NACE kód:

01610

Služby súvisiace s pestovaním plodín

Sekcia
A
Divízia
01
Skupina
01.6
Trieda
01.61
Podtrieda
01.61.0

Táto trieda zahŕňa:
- poľnohospodárske činnosti vykonané za odmenu alebo na zmluvnom základe:
• príprava pôdy
• vysadenie úrody
• ošetrenie úrody
• striekanie úrody, aj vzdušnou cestou
• strihanie ovocných stromov a viničov
• presádzanie ryže, prebierka repy
• zber úrody
• reguláciu škodcov (vrátane zajacov) v súvislosti s poľnohospodárstvom
- údržbu poľnohospodárskej pôdy v dobrých poľnohospodárskych a ekologických podmienkach
- prevádzku poľnohospodárskeho zavlažovacieho zariadenia

Táto trieda tiež zahŕňa:
- poskytovanie poľnohospodárskych strojov s obsluhou a posádkou

Táto trieda vylučuje:
- služby súvisiace so zberom úrody, pozri 01.63
- drenáž poľnohospodárskej pôdy, pozri 43.12
- krajinnú architektúru, pozri 71.11
- činnosti agronómov a poľnohospodárskych ekonómov, pozri 74.90
- krajinné záhradníctvo, výsadbu, pozri 81.30
- organizáciu poľnohospodárskych veľtrhov a výstav, pozri 82.30

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*