SK NACE kódy Sekcia H

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

Táto sekcia zahŕňa prepravu osôb a tovaru v pravidelnej ako aj v nepravidelnej doprave, železničnej, potrubnej, cestnej, vodnej a leteckej a vedľajšie činnosti v doprave ako sú napr. činnosti v staničných a parkovacích zariadení, manipulácia s nákladom, skladovanie atď.

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

49.10

Táto trieda zahŕňa:
- železničnú prepravu osôb použitím železničných vozňov na hlavných tratiach, ktoré pokrývajú značnú geografickú oblasť alebo sú prevádzkované na krátku vzdialenosť na miestnych železničných tratiach
- osobnú prepravu železničnú medzimestskú
- prevádzku spacích vozňov alebo…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

49.10.0

Táto trieda zahŕňa:
- železničnú prepravu osôb použitím železničných vozňov na hlavných tratiach, ktoré pokrývajú značnú geografickú oblasť alebo sú prevádzkované na krátku vzdialenosť na miestnych železničných tratiach
- osobnú prepravu železničnú medzimestskú
- prevádzku spacích vozňov alebo…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

49.20

Táto trieda zahŕňa:
- prepravu tovaru na železničných hlavných tratiach, ktoré pokrývajú značnú geografickú oblasť alebo sú prevádzkované na krátku vzdialenosť na miestnych železničných tratiach

Táto trieda vylučuje:
- skladovanie a uskladnenie, pozri 52.10
- činnosti nákladných term…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

49.20.0

Táto trieda zahŕňa:
- prepravu tovaru na železničných hlavných tratiach, ktoré pokrývajú značnú geografickú oblasť alebo sú prevádzkované na krátku vzdialenosť na miestnych železničných tratiach

Táto trieda vylučuje:
- skladovanie a uskladnenie, pozri 52.10
- činnosti nákladných term…

Čítajte ďalej...