SK NACE kódy Sekcia R

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

SK NACE kód:

90.01

Táto trieda zahŕňa:
- tvorbu živých divadelných predstavení, koncertov a opier alebo tanečných predstavení a iných typov scénickej tvorby:
• činnosti skupín, cirkusov alebo spoločností, orchestrov alebo hudobných skupín
• činnosti jednotlivých umelcov ako napr.

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

90.01.0

Táto trieda zahŕňa:
- tvorbu živých divadelných predstavení, koncertov a opier alebo tanečných predstavení a iných typov scénickej tvorby:
• činnosti skupín, cirkusov alebo spoločností, orchestrov alebo hudobných skupín
• činnosti jednotlivých umelcov ako napr.

Čítajte ďalej...