82.19.0 Kopírovanie, príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti

SK NACE kód:

82190

Kopírovanie,príprava dokumentov a ostatné špecializované pomocné administratívne činnosti

Sekcia
N
Divízia
82
Skupina
82.1
Trieda
82.19
Podtrieda
82.19.0

Táto trieda zahŕňa rôzne služby týkajúce sa kopírovania a prípravy dokumentov a pomocné špecializované administratívne činnosti. Táto trieda zahŕňa len málo sériové kopírovacie činnosti / tlač dokumentov.

Táto trieda zahŕňa:
- prípravu dokumentov
- úpravu alebo korektúru dokumentov
- napísanie, spracovanie textu
- pomocné sekretárske práce
- prepis dokumentov a iné sekretárske služby
- písanie listov alebo prehľadov
- zabezpečenie prenajatia poštovej schránky a iné poštové a zásielkové služby ako je triedenie, písanie adries
- kopírovanie
- vypracovanie duplikátov
- vyhotovenie kópií technických návrhov (blueprinting)
- služby týkajúce sa spracovania textu
- iné služby pri kopírovaní dokumentov, okrem poskytovania ofsetovej tlače, rýchlotlače, digitálnej tlače, prípravy tlačových predlôh

Táto trieda vylučuje:
- tlač dokumentov (ofsetom, rýchlotlačou atď.), pozri 18.12
- služby pre tlač a médiá, pozri 18.13
- tvorbu a realizáciu reklamných kampaní, pozri 73.11
- špecializované služby zaznamenávané tesnopisom, ako sú súdne správy, pozri 82.99
- stenografické služby pre verejnosť, pozri 82.99

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*