78.30.0 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

SK NACE kód:

78300

Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

Sekcia
N
Divízia
78
Skupina
78.3
Trieda
78.30
Podtrieda
78.30.0

Táto trieda zahŕňa činnosti týkajúce sa ľudských zdrojov pre podnikateľské subjekty. Je tu klasifikované vykonávanie širokej škály služieb v oblasti personálneho manažmentu ľudských zdrojov. Sprostredkovateľ zastupuje zamestnancov v mzdových, daňových a iných finančných záležitostiach, ale nezodpovedá za riadenie a dozor zamestnancov.

Zabezpečovanie ľudských zdrojov sa robí väčšinou na dlhodobom alebo trvalom základe a úlohou jednotiek, ktoré sú tu klasifikované je pôsobenie v širokom okruhu ľudských zdrojov a personálneho manažmentu súvisiaceho s týmto zabezpečením.

Táto trieda vylučuje:
- zabezpečovanie činností v oblasti ľudských zdrojov spoločne s dozorom alebo riadením obchodnej činnosti, pozri triedu v príslušnej hospodárskej činnosti, do ktorej je tento druh podnikania zaradený
- sprostredkovanie zamestnanie pre dočasné doplnenie alebo nahradzovanie pracovnej sily zákazníka, pozri 78.20

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*