74.20.0 Fotografické činnosti

SK NACE kód:

74200

Fotografické činnosti

Sekcia
M
Divízia
74
Skupina
74.2
Trieda
74.20
Podtrieda
74.20.0

Táto trieda zahŕňa:
- výrobu komerčnej a spotrebnej fotografie:
• portrétové fotografovanie na pasy, školy, svadby a na iné účely
• fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, módu, nehnuteľnosti a pre turistické účely
• letecké fotografovanie
• videonahrávky udalostí ako sú svadby, stretnutia atď.
- spracovanie filmov
• vyvolávanie, kopírovanie a zväčšovanie z negatívov, ktoré nasnímal klient, alebo kinofilmov
• vyvolávanie filmov a foto-kopírovacie laboratóriá
• fotoateliéry s vyhotovením fotografií do hodiny (nie súčasť obchodov s fotoaparátmi)
• montáž diapozitívov
• kopírovanie, obnova alebo retušovanie diapozitívov
- činnosti fotoreportérov
- fotografické služby súvisiace s reklamou

Táto trieda tiež zahŕňa:
- snímanie dokumentov na mikrofilmy

Táto trieda vylučuje:
- tvorbu filmov, videí a televíznych programov, pozri 59.12
- získavanie kartografických a priestorových informácií, pozri 71.12
- prevádzkovanie fotoautomatov (samoobslužných), pozri 96.09

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*