28.15.0 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov

SK NACE kód:

28150

Výroba ložísk,ozubených kolies,prevodových a ovládacích prvkov

Sekcia
C
Divízia
28
Skupina
28.1
Trieda
28.15
Podtrieda
28.15.0

Táto trieda zahŕňa:
- výrobu guľatých a valcových ložísk a ich jednotlivých častí
- výrobu zariadení na mechanický prenos energie:
• prevodové hriadele a páky: vačkový/rozvodný hriadeľ, kľukový hriadeľ, roztáčacie kľuky atď.
• ložiskové púzdra a základné ložiská hriadeľa
- výrobu ozubených kolies, prevodových a pohonných zásobníkov a ostatných automatických prevodníkov rýchlosti
- výrobu spojok a hriadeľových spojok
- výrobu zotrvačníkov a kladiek
- výrobu článkových spojovacích sietí
- výrobu sietí na prenos energie

Táto trieda vylučuje:
- výrobu ostatných sietí, pozri 25.93
- výrobu zariadenia na hydraulický prenos, pozri 28.12
- výrobu hydrostatických prevodoviek, pozri 28.12
- výrobu (elektromagnetických) spojok, pozri 29.31
- výrobu montážnej podskupiny zariadenia na prevod energie identifikovateľných ako časti vozidiel alebo lietadiel, pozri divízie 29 a 30

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*