26.20 Výroba počítačov a periférnych zariadení

SK NACE kód:

2620

Výroba počítačov a periférnych zariadení

Sekcia
C
Divízia
26
Skupina
26.2
Trieda
26.20

Táto trieda zahŕňa výrobu a/alebo montáž elektronických počítačov, napr. samočinný počítač, stolový počítač, laptopy a počítačové servery; a počítačových periférnych zariadení, napr. skladovacie zariadenia a vstupné/výstupné zariadenia (tlačiarne, monitory, klávesnice). Počítače môžu byť analógové, digitálne alebo hybridné. najpoužívanejším typom sú digitálne počítače so zariadeniami, ktoré plnia nasledujúce funkcie: (1) pamäť spracovateľského programu alebo programov a údajov okamžite nevyhnutných na spustenie programu; (2) môžu byť voľne programované v súlade s požiadavkami používateľa; (3) vykonávajú aritmetické výpočty špecifikované užívateľom; a (4) realizujú bez ľudského zásahu, spracovateľský program, ktorý od počítača požaduje modifikáciu vlastného programu, a to logickým rozhodnutím počas spracovania. Analógové počítače sú schopné simulovať matematické modely a zahrňujú najmenej analógovú kontrolu a programovacie prvky.

Táto trieda zahŕňa:
- výrobu stolových počítačov
- výrobu prenosných počítačov
- výrobu hlavnej kostry počítača
- výrobu ručných počítačov (napr. PDA)
- výrobu magnetických diskových mechaník, baterkovej mechaniky a ostatného skladovacieho zariadenia
- výrobu optickej (napr. cD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) diskovej mechaniky
- výrobu tlačiarní
- výrobu monitorov
- výrobu klávesníc
- výrobu všetkých typov myší, pákových ovládačov a trackball príslušenstva (guľôčka je zabudovaná v zariadení, otáča sa priamo prstom)
- výrobu špecializovaných počítačových terminálov
- výrobu počítačových serverov
- výrobu skenerov, vrátane snímačov čiarového kódu
- výrobu čítačov plastových čipových kariet
- výrobu prílb virtuálnej reality
- výrobu počítačových projektorov (video projektorov)

Táto trieda tiež zahŕňa:
- výrobu počítačových terminálov, ako sú automatické sčítače hlasov (ATM´m), terminálov miesta predaja (POS), obsluhovaných nemechanicky
- výrobu multifunkčného kancelárskeho zariadenia s dvoma alebo viacerými nasledujúcimi funkciami: tlačenie, skenovanie, kopírovanie, faxovanie

Táto trieda vylučuje:
- rozmnožovanie záznamových médií (počítačové média, zvuk, video atď.) pozri 18.20
- výrobu elektronických komponentov a elektronického príslušenstva používaného v počítačoch a periférnych zariadeniach, pozri 26.1
- výrobu vstupných / výstupných počítačových modemov, pozri 26.12
- výrobu prepojovacích dosiek, modulov a príslušenstva, pozri 26.12
- výrobu montovaných elektronických dosiek, pozri 26.12
- výrobu modemov, nosného zariadenia, pozri 26.30
- výrobu digitálnych komunikačných vypínačov, dátového komunikačného zariadenia (napr. mosty, navigátory, dopravné centrá), pozri 26.30
- výrobu spotrebiteľského elektronického zariadenia, napr. CD prehrávače a DVD prehrávače, pozri 26.40
- výrobu televíznych monitorov a obrazoviek, pozri 26.40
- výrobu ovládacích panelov videohier, pozri 26.40
- výrobu čistých optických a magnetických médií na použitie v súvislosti s počítačmi alebo ostatným zariadením, pozri 26.80

 

Napíšte ako prvý ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*