SK NACE kódy Sekcia S

SK NACE kód:

94.20.0

Táto trieda zahŕňa:
- podporu záujmov organizovaných zamestnaneckých a odborových pracovníkov

Táto trieda tiež zahŕňa:
- činnosti asociácií, ktorých členovia sú pracovníkmi so záujmom predovšetkým o zastupovanie ich názorov týkajúcich sa platovej a pracovnej situácie a ich spojené kon…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

94.91

Táto trieda zahŕňa:
- činnosti cirkevných organizácií alebo jednotlivcov poskytujúcich služby priamo pre veriacich v kostoloch, mešitách, chrámoch, synagógach alebo na iných miestach
- činnosti organizácií poskytujúcich služby ženských a mužských kláštorov
- činnosti cirkevných organizácií pos…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

94.91.0

Táto trieda zahŕňa:
- činnosti cirkevných organizácií alebo jednotlivcov poskytujúcich služby priamo pre veriacich v kostoloch, mešitách, chrámoch, synagógach alebo na iných miestach
- činnosti organizácií poskytujúcich služby ženských a mužských kláštorov
- činnosti cirkevných organizácií pos…

Čítajte ďalej...