SK NACE kódy Sekcia P

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

SK NACE kód:

85.10

Táto trieda zahŕňa:
- predškolskú výchovu (výchovu, ktorá predchádza úroveň základného vzdelávania). Predškolská výchova je definovaná ako počiatočný stupeň výučby navrhnutý hlavne na predstavu veľmi malých detí o škole typu vnútorné prostredie, t.j.

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

85.10.0

Táto trieda zahŕňa:
- predškolskú výchovu (výchovu, ktorá predchádza úroveň základného vzdelávania). Predškolská výchova je definovaná ako počiatočný stupeň výučby navrhnutý hlavne na predstavu veľmi malých detí o škole typu vnútorné prostredie, t.j.

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

85.20

Táto trieda zahŕňa základné vzdelávanie: poskytovanie obvyklých postupov a pridružených postupov, ktoré poskytujú žiakom kvalitné základné vzdelanie v čítaní, písaní a matematike a poskytuje aj základné vedomosti z iných predmetov ako napr.

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

85.20.0

Táto trieda zahŕňa základné vzdelávanie: poskytovanie obvyklých postupov a pridružených postupov, ktoré poskytujú žiakom kvalitné základné vzdelanie v čítaní, písaní a matematike a poskytuje aj základné vedomosti z iných predmetov ako napr.

Čítajte ďalej...