SK NACE kódy Sekcia K

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

SK NACE kód:

64.1

Táto skupina zahŕňa získavanie finančných zdrojov vo forme prevoditeľných vkladov, t.j. zdrojov, ktoré sú pevne stanovené vo finančných podmienkach, získané na každodennej báze a oddelene od centrálneho bankovníctva, získané z nefinančných zdrojov

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

64.11

Táto trieda zahŕňa:
- vydávanie bankoviek a mincí a riadenie menovej politiky
- monitorovanie a kontrola zásob peňazí
- prijímanie vkladov, ktoré sú používané pre clearing medzi finančnými inštitúciami
- dohľad nad bankovými operáciami
- spravovanie medzinárodných rezerv krajiny
- vystupova…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

64.11.0

Táto trieda zahŕňa:
- vydávanie bankoviek a mincí a riadenie menovej politiky
- monitorovanie a kontrola zásob peňazí
- prijímanie vkladov, ktoré sú používané pre clearing medzi finančnými inštitúciami
- dohľad nad bankovými operáciami
- spravovanie medzinárodných rezerv krajiny
- vystupova…

Čítajte ďalej...