SK NACE kódy Sekcia I

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

SK NACE kód:

55

Táto divízia zahŕňa poskytovanie krátkodobého ubytovania pre návštevníkov a ďalších cestujúcich. patrí sem aj poskytovanie dlhodobých ubytovaní alebo podnájmov pre študentov, pracujúce osoby, robotníkov a iné osoby.

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

55.20

Táto trieda zahŕňa poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov, zásadne na krátkodobé pobyty pre návštevníkov, v samostatných priestoroch pozostávajúcich z kompletne zariadených izieb alebo priestorov na bývanie alebo stravovanie a nocľah, s kuchynskými zariadeniami alebo plne…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

55.20.0

Táto trieda zahŕňa poskytovanie ubytovania spravidla na niekoľko dní alebo týždňov, zásadne na krátkodobé pobyty pre návštevníkov, v samostatných priestoroch pozostávajúcich z kompletne zariadených izieb alebo priestorov na bývanie alebo stravovanie a nocľah, s kuchynskými zariadeniami alebo plne…

Čítajte ďalej...