SK NACE kódy Sekcia G

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

SK NACE kód:

45.19

Táto trieda zahŕňa:
- veľkoobchodný a maloobchodný predaj nových a ojazdených vozidiel:
• nákladných vozidiel, prívesov a návesov
• kempingových vozidiel ako sú karavany a obytné vozidlá

Táto trieda tiež zahŕňa:
- veľkoobchodný a maloobchodný predaj terénnych motorových vozidiel ako…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

45.19.0

Táto trieda zahŕňa:
- veľkoobchodný a maloobchodný predaj nových a ojazdených vozidiel:
• nákladných vozidiel, prívesov a návesov
• kempingových vozidiel ako sú karavany a obytné vozidlá

Táto trieda tiež zahŕňa:
- veľkoobchodný a maloobchodný predaj terénnych motorových vozidiel ako…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

45.20

Táto trieda zahŕňa:
- údržbu a opravu motorových vozidiel:
• mechanické opravy
• elektrické opravy
• opravy elektronických vstrekovacích systémov
• pravidelné prehliadky v servise
• opravu karosérií
• opravu častí motorov vozidiel
• umývanie, leštenie, atď.
• striekanie a natieranie
• o…

Čítajte ďalej...