SK NACE kódy Sekcia D

NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností. Štruktúra štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE obsahuje:

  1. Sekcia – prvú úroveň tvoria položky označené abecedným znakom.
  2. Divízia – druhú úroveň tvoria položky označené dvojmiestnym číselným znakom.
  3. Skupina – tretiu úroveň tvoria položky označené trojmiestnym číselným znakom.
  4. Trieda – štvrtú úroveň tvoria položky označené štvormiestnym číselným znakom.
  5. Podtrieda – piatu úroveň tvoria položky označené päťmiestnym číselným znakom – ide o národnú klasifikáciu, ktorá vyplýva z národných potrieb.

Skratka NACE pochádza z francúzštiny:
Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne

Čítajte ďalej…

SK NACE kód:

35.11

Táto trieda zahŕňa:
- činnosti výrobných zariadení, ktoré vyrábajú elektrickú energiu; vrátane termálnej, nukleárnej, hydroelektrickej, plynovej turbíny, motorovej nafty a obnoviteľných zdrojov energie

Táto trieda vylučuje:
- výrobu elektriny spálením odpadu, pozri 38.21

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

35.11.0

Táto trieda zahŕňa:
- činnosti výrobných zariadení, ktoré vyrábajú elektrickú energiu; vrátane termálnej, nukleárnej, hydroelektrickej, plynovej turbíny, motorovej nafty a obnoviteľných zdrojov energie

Táto trieda vylučuje:
- výrobu elektriny spálením odpadu, pozri 38.21

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

35.13

Táto trieda zahŕňa:
- činnosti rozvodných systémov (napr. pozostávajúce z liniek, stĺpov, meračov a elektrického vedenia), ktoré prepravujú elektrickú energiu získanú z výrobných prevádzok alebo prenosných systémov konečnému spotrebiteľovi

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

35.13.0

Táto trieda zahŕňa:
- činnosti rozvodných systémov (napr. pozostávajúce z liniek, stĺpov, meračov a elektrického vedenia), ktoré prepravujú elektrickú energiu získanú z výrobných prevádzok alebo prenosných systémov konečnému spotrebiteľovi

Čítajte ďalej...