Výsledky vyhľadávania pre "73.20"

SK NACE kód:

73.20

Táto trieda zahŕňa:
- zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, vrátane štatistických rozborov výsledkov
- zisťovane všeobecnej mienky ver…

Čítajte ďalej...

 

SK NACE kód:

73.20.0

Táto trieda zahŕňa:
- zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a vývoja nových tovarov a služieb, vrátane štatistických rozborov výsledkov
- zisťovane všeobecnej mienky ver…

Čítajte ďalej...